Zakonodaja

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb

Natančneje določa posle upravljanja in pooblastila upravnika ter merila delitve obratovalnih stroškov v večstanovanjski stavbi