Vzdrževanje

Mag dom vzdrževanje

Kot vzdrževalec in sanator stanovanjskih/poslovnih objektov smo odzivni in ukrepamo hitro. Sodelujemo s preverjenimi partnerji, ki delo opravijo kakovostno in temeljito.

Na vašo željo vam lahko naši strokovni partnerji ponudijo:

 • Izvajanje tehničnih pregledov objekta
 • Manjša redna vzdrževalna popravila, ki jih opravimo takoj (npr. zamenjavo pregorele žarnice, ponastavitve avtomatskih zapiral, zamenjavo uničenih stikal, tipkal, zamenjave ventilov in pip, kljuk, ključavnic, cilindričnih vložkov in podobno…)
 • Odmaševanje odtokov in čiščenje vertikal, pregled odtokov s kamero
 • Projektantska dela in nadzor
 • Sanacije vseh vrst poškodb na stavbah z garancijo za opravljena dela
 • Celovite sanacije teras z garancijo na izvedena dela in nepropustnost
 • Sanacije prezračevalnih vertikal in odtokov meteornih vod brez razkopavanja
 • Krovska dela
 • Ročno in strojno čiščenje skupnih delov stavb
 • Namestitev zaščite pred golobi na dostopnih in zelo težko dostopnih mestih z alpinistično tehniko
 • Urejanje okolice
 • Druga hišniška dela