Dokumenti

OPOZORILO UPRAVNIKU O VEČJEM ŠTEVILU PRIJAVLJENIH OSEB

 

Opozorilo upravniku o večjem številu uporabnikov posamezne enote.

IZJAVA O PLAČILU STROŠKOV – LASTNIK / NAJEMNIK

 

Izjava o plačilu stroškov stanovanja v najemu. Razdelitev med lastnikom in najemnikom.

ZAHTEVA ZA SEZNANITEV Z LASTNIMI OSEBNIMI PODATKI

 

S tem obrazcem zahtevate seznanitev z lastnimi osebnimi podatki.

ZAHTEVA ZA POPRAVEK IN DOPOLNITEV OSEBNIH PODATKOV

 

S tem obrazcem zahtevate popravek in dopolnitev lastnih osebnih podatkov.

ZAHTEVA ZA PRENOS OSEBNIH PODATKOV

S tem obrazcem zahtevate prenos lastnih osebnih podatkov.

ZAHTEVA ZA IZBRIS LASTNIH OSEBNIH PODATKOV

S tem obrazcem zahtevate izbris lastnih osebnih podatkov.

ZAHTEVA ZA OMEJITEV OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

S tem obrazcem zahtevate omejitev obdelave osebnih podatkov

Cenik storitve

Cenik storitve je v pripravi.

UNIVERZALNO POOBLASTILO

S tem obrazcem lahko pooblaščate drugo osebo za zastopanje in odločanje v vašem imenu.

ZAHTEVEK ZA SEPA DIREKTNE BREMENITVE

S tem obrazcem zahtevate obrazec za SEPA direktne bremenitve (bivši trajnik).

NAROČILO ZA PREJEMANJE DELILNIKOV STROŠKOV PO E-POŠTI

S tem obrazcem naročite prejemanje delilnikov stroškov po e-pošti

PRIJAVA ŠTEVILA ALI SPREMEMBE ŠTEVILA UPORABNIKOV POSAMEZNE ENOTE

S tem obrazcem prijavite oz. odjavite število uporabnikov posamezne enote.