Upravljanje

Naš pristop do upravljanja objektov je uporabnikom prijazen.

Upravljanje temelji na strokovnosti, zanesljivosti in preglednosti.

Pregledno upravljanje

Naše upravljanje se odlikuje po tem, da ne zaračunavamo provizij pri sklepanju pogodb z zunanjimi izvajalci. Vam to zveni logično? Prosite svojega sedanjega upravnika za vpogled v sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju z izvajalci in dobavitelji. Prepričani smo, da ga boste spravili v zelo neroden položaj!

Prav tako pregledno upravljamo s sredstvi rezervnega sklada, saj ima pri nas vsaka stavba v ta namen odprt samostojen fiduciarni račun, nad katerim ima pooblaščenec etažnih lastnikov poln nadzor.

Magdom Pregledno upravljanje

Zanesljivo upravljanje

Mag dom Zanesljivo upravljanje

Na naš »fair play« pristop k upravljanju prisegajo številne stranke, s katerimi že vrsto let gradimo dobre odnose. Ko nas potrebujete, smo vam na voljo, ukrepamo hitro, vašo stavbo pa upravljamo po načelu dobrega gospodarja.

Če so potrebne sanacije, v posvet vključimo strokovnjake s posameznega področja, ki jih povežemo s predstavnikom lastnikov stavbe.

Pri izbiri izvajalcev svetujemo najem storitev le od preverjenih partnerjev, pri sprejetih ponudbah pa, kot že rečeno, v skladu z našo filozofijo visoko etičnega in uporabnikom prijaznega upravljanja, ne sprejemamo provizij.

Etažnim lastnikom je vpogled v pogodbe, sklenjene v njihovem imenu in za njihov račun, vedno omogočen. 

Strokovno upravljanje

Upravljanje stanovanjskih objektov zahteva nenehno izobraževanje na področju gradnje in vzdrževanja objektov, nas pa ženeta predanost delu in želja po ustvarjanju optimalnih razmer bivanja v stavbah, ki jih upravljamo.

Pri tem si prizadevamo, da do vseh pogodbenikov ohranjamo korekten pristop in z njimi gojimo dobre odnose.

Kot strokovnjake na področju upravljanja objektov nas potrjujejo tudi večletne z izkušnje vzdrževanjem in upravljanjem ter rastoče število strank.

Mag dom Strokovno upravljanje