Vizija

"Upravnik — tako kot hišnik ali čistilka — za vas opravlja strokovno delo po pogodbi, v kateri je zapisan tudi odpovedni rok."

Kot upravnik nepremičnin zagovarjamo delo v interesu etažnih lastnikov. Prizadevamo se, da bi s preglednim upravljanjem dvignili ugled upravniške panoge v Sloveniji.

Naša garancija pri tem je, da pri izvedbi sanacijskih in vzdrževalnih del na nepremičninah ne zaračunavamo provizij zunanjim izvajalcem. V nasprotnem primeru menimo, da lahko pride v takšnih situacijah hitro do konflikta interesov, saj upravnik kmalu ne deluje več kot dober gospodar nepremičnin, temveč začne v svojo korist izvajati nepotrebna vzdrževalna dela. Poleg tega pa ni zanemarljivo tudi dejstvo, da provizije ki jih zahtevajo upravniki, preko višjih cen izvajalcev, plačajo etažni lastniki.

Ker se pri Mag domu zavedamo, da je takšno upravljanje neetično, se zavzemamo, da bi bile naše storitve lastnikom prijazne in da bi delovali v njihovo korist.