Zakonodaja

Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad

Pravilnik določa merila za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižjo vrednost prispevka.