Zakonodaja

Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov

Uredba določa označevanje stanovanj in poslovnih prostorov