Storitve

Upravljanje

S stanovanjskim objektom in s sredstvi rezervnega sklada ravnamo kot dober gospodar. Upravljanje je pregledno, strokovno in zanesljivo.