Obrazci

UNIVERZALNO POOBLASTILO

S tem obrazcem lahko pooblaščate drugo osebo za zastopanje in odločanje v vašem imenu.