Obrazci

PRIJAVA ŠTEVILA ALI SPREMEMBE ŠTEVILA UPORABNIKOV POSAMEZNE ENOTE

S tem obrazcem prijavite oz. odjavite število uporabnikov posamezne enote.