Zakonodaja

Pravilnik o standardih vzdrževanja večstanovanjskih stavb in stanovanj

Pravilnik določa standarde vzdrževanja za večstanovanjske stavbe.